Active Cloud company

 

שירותי אבטחת מידע

 

כמו שהטכנולוגיה התקדמה מהר, כך גם נולדה כמות גדולה של האקרים ופרצות אבטחה שונות.

אנחנו בודקים את מערכות ה-IT של הלקוח על פי הפרמטרים המרכזיים של ביצועים ואבטחת מידע . כתוצאה מכך, לקוח מקבל המלצות מקצועיות לאופטימיזציה של המערכת מהמומחים שלנו.

 

resouces lookup

ייעוץ וליווי לאופטימיזציה

ניתוח של התשתית הקיימת של הלקוחות ומתן חוות דעת על מצבה. מתן המלצות לאופטימיזצית התשתית בהתאם לדרישות ויכולות של הלקוח.

resouces lookup

בדיקת אבטחת מידע - Penetration test

ביצוע ביקורת על רמת האבטחת מידע של תשתית הלקוח ומתן חוות דעת על הרמה הנוכחית של אבטחת מידע והמלצות לשיפור. ביצוע בדיקת חדירות מסוג White,Grey ו-Black Box.

resouces lookup

ביקורת ביצועים

ביצוע ביקורת על רמת הביצועים של התשתית הלקוח ומתן מסקנות לגבי רמת הביצועים והמלצות לשיפורה.

שירותים אבטחת מידע נוספים

marker ליווי הארגון בהקמת נהלי אבטחת מידע וקביעת שגרת עבודה.

marker טיפול באבטחה בתקשורת (חומות אש, סגמנטציה של רשתות ועוד..).

marker טיפול בנוזקות, רוגלות, סוסים טרויאנים בדיקות קיימות בעסקים גדולים (אנטי וירוס...).

marker מניעת חדירות (חוקי שימוש, זיהוי משתמשים, הקשחת שיטות אימות וזמינות רשת,...).

marker בדיקות חדירות ראשונית לרשתות הארגון וניסיונות חדירה מבוקרים.

marker הטמעה ופיתוח כלי תוכנה שונים להגברת אבטחה בעסק.

marker עזרה בבחירת בתוכנות צד שלישי.

marker בחירת תשתיות אבטחה.