Active Cloud company

IT-אינטגרציה ו

חברה מספקת אינטגרצית תשתיות מחשוב, מוצרי חומרה ותוכנה באתר הלקוח, פתרונות של תחזוקת חומרה, תמיכת תוכנה, הקמה, הטמעה, שילוב מערכות ושרות באתר בכל הרמות.

some text

פתרונות אירוח

אקטיב.קלאוד מציעה פתרונות אירוח אתרים, אירוח שרתים החל משרת בודד ועד כמה ארונות שלמים.

some text

שירותי מחשוב לעסקים

שירותי מיקור חוץ - (Outsourcing) - ושירותי מחשוב לעסקים בתחום מערכות המידע.

some text

תכנון תשתיות עמידות בפני תקלות

ביצוע עבודות התכנון, בנייה והפעלה של מערכות ה-IT של רמות 2 ו -3 של עמידות בפני תקלות.

some text

ניטור ודיווח

הגדרת ניטור ומערכות התראה על מערכות ה-IT של הלקוח. ניטור יזום עם מתן הדיווח על פעילות המערכת.

some text

וירטואליזציה

וירטואליזציה של תחנות עבודה ושרתים מאפשרת להפחית באופן משמעותי את העלויות .

some text

אספקת ציוד ותוכנה

פתרונות לאספקת חומרה ותוכנה.