Active Cloud company

 

Disaster recovery - התאוששות מאסון

 

התאוששות מאסון – שירות גיבוי בענן DR

האם העסק שלכם מוכן לאסון הבא? האם אתם מוכנים לסכן את הנתונים שלכם? 
האם תוכלו להמשיך לעבוד אם שרת הנתונים יפול? 

בשנים האחרונות הופך תחום ההמשכיות העסקית ורציפות המידע רלוונטי וחיוני ביותר. ארגונים רבים נערכים למקרה חירום ומכינים תוכניות לאחסון, גיבוי מקומי וגיבוי באתר חיצוני.

תוכנית התאוששות מאסון (Disaster Recovery Plan או DRP)

היא תוכנית הכוללת תהליכים, מדיניות ונהלים המשמשים להתאוששות מאסון המשבית לזמן לא קצר את התשתית הטכנולוגית החיונית לפעילותו של ארגון. דוגמאות לאירועי אסון שבהם נדרש שימוש בתוכנית ההתאוששות: שריפה, רעידת אדמה, הצפה, התפוצצות פצצה, קריסת בניין, מחיקה מוטעית וכדומה.

תכנון תוכנית התאוששות מאסון היא קבוצת משנה של תהליך גדול יותר הידוע הבטחת הרציפות העסקית (באנגלית: Business Continuity Program) המנסה להתמודד עם מכלול רחב יותר של תקלות. תוכנית ההתאוששות מאסון צריכה לכלול תכנון לחידוש של יישומים, נתונים, חומרה, תקשורת (כגון רשת) ואלמנטים אחרים של טכנולוגית המידע. תוכנית הבטחת הרציפות העסקית (BCP) כוללת בנוסף תכנון של היבטים שאינם קשורים לטכנלוגית המידע כגון שמירה על אנשי מפתח, מתקנים, תקשורת והגנה על המוניטין.

המשכיות עסקית – Business Continuity Plan

היכולת להמשיך ולייצר הכנסה לעסק או לארגון גם בעת הפרעה בקנה מידה מצומצם, כגון מחלות, אובדן כ"א מרכזי בארגון, בעיות אצל הבעלים וכדומה.

.

אנו מספקים את כל סוגי השירותים מתכנון ועד הביצוע של תוכנית התאוששות מאסון

img תכנון תוכנית התאוששות מאסון (שירותי IT, סדרי עדיפויות, זמינות, RTO, PRO, הוראות)

img יישום תוכנית התאוששות מאסון (אספקת ציוד, תוכנה, התקנה, הגדרה)

img תוכנית בדיקת התאוששות מאסון (בדיקות של תוכנית התאוששות קיימית)

img פתרון התאוששות מאסון יעיל וזול (DR) בענן

img בניית תשתית failover לבסיסי הנתונים

img הפחתה הפסדים כספיים במקרה חירום\אסון

img שילוב של מערכות גיבוי נתונים עם אחסון ענן

img אימות אוטומטית של יכולת ההשבה של גיבויי העתקים

  • בדיקה אוטומטית עבור התאוששות אפשרית של ההעתקים
  • בדיקת האפשרות של התאוששות מגיבויים
  • שיעור הגבוה ביותר של התאוששות - בפחות מ 15 דקות
  • ועוד ....

יתרונות השימוש ב- DRaaS

some text

יכולת גבוהה להמשכיות עסקית

some text

זמני התאוששות קצרים של מערכות מידע (אתרים, קבצים, בסיסי נתונים וכדומה)

some text

ירידה משמעותית בנפחי אחסון מקומיים (בדר"כ, כ- 50%)

some text

החזר השקעה ברור עקב ביטול הצורך במימון רכש מערכות

 

חשוב !

שאלה האם תקרוס המערכת אינה קיימת, השאלה הנכונה היא מתי ?!

info

לפרטים נוספים ושיחת יעוץ.

1700-709-200