Active Cloud company

 

וירטואליזציה

 

וירטואליזציה: גישה חדשה לבניית תשתיות ה - IT

וירטואליזציה היא הפעלת תוכנה באופן בלתי תלוי בתשתיות המחשב, באמצעות דימוי של תשתיות אמיתיות.

יתרונות של וירטואליזציה

some text

וירטואליזציה מפחיתה עלויות חומרה הקשורים לאיחוד שרתים.

some text

יצירת תצורות חומרה הנדרשות.

some text

וירטואליזציה מבטיחה תאימות של מערכות הפעלה ישנות וחדשות.

some text

מכונות וירטואליות יכולות ליצור ייצוגים של התקנים שאינם קיימים. לדוגמא: דיסקים SCSI וירטואלים וכו'.

some text

יכולת לבודד סביבה מזיקה (sandbox).

some text

בעזרת וירטואליזציה ניתן להפעיל בו זמנית מספר רב של מכונות הוירטואליות, בשילוב רשת וירטואלית על שרת בודד.

some text

וירטואליזציה מספקת הזדמנויות להכשרת עבודה עם מערכות הפעלה החדשות.

some text

יכולת לארגן מכונות וירטואליות לתוך "חבילות יישומים."

some text

ביצועים גבוהים.

some text

הגברת ניידות.

סוגי וירטואליזציה

virtualization type 01

וירטואליזצית פלטפורמות

המוצרים מסוג זה של וירטואליזציה הן מכונות וירטואליות — תוכנות הפשטה, הפועלות על הפלטפורמה של חומרה אמיתית ומערכות תוכנה.

virtualization type 02

וירטואליזצית משאבים

סוג זה של וירטואליזציה נועד כדי לשלב או להקל על משאבי החומרה עבור המשתמש ולקבל הפשטה חומרה מותאמת אישית,מרחב שמות, רשתות וכו'.